Головна | Реєстрація | Вхід | П`ятниця, 19.04.2019, 02:21

Кремінська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

Меню сайту
Календар
«  Квітень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Пошук
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

2014-2015 навчальний рік

Педагогічна ідея – це крила, на яких злітає педагогічна творчість. Ідея надихає колектив, і починається найцікавіше і найпотрібніше в шкільному житті – колективна дослідницька робота. В.Сухомлинський
 
Якою має бути початкова школа 21 століття
С – самодостатньою
У – успішною
Ч – чистою морально й екологічно
А – активною
С – стабільною
Н – національною
О – особистісно орієнтованою
Ю – юридично захищеною 
Вимоги до методичної роботи:
 • науковість
 • конкретність  і системність
 • оперативність
 • систематичність

Документація  МО  вчителів початкових класів

Нормативно-правові документи

 •  Державний стандарт  спеціальної  освіти дітей з обмеженими розумовими можливостями (початкова ланка);
 • Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат  для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку (інформаційний збірник МОН України, січень/2009, с.69 – 92);
 • Типовий навчальний план спеціальних класів (ІІ ступінь) для розумово відсталих дітей з порушеннями опорно-рухового апарату з українською мовою навчання;
 • робочий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату на 2014-201 навчальний рік (розроблено на підставі типового навчального плану, затвердженого наказом МОН України від 26.08.2008 №778, додаток 19);
 •  положення про МО, затверджене методичною радою школи;
 • наказ про створення предметного МО  або витяг з протоколу рішення педагогічної ради;
 • положення про керівника МО;
 • наказ про призначення керівника МО або витяг з протоколу рішення педради;
 • атестаційний лист керівника МО;
 • перелік нормативних документів, необхідних для роботи МО вчителів початкових класів;
 • методичні рекомендації всіх рівнів;
 • перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання в початковій школі в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах  для дітей  з вадами фізичного та розумового розвитку в 2014/2015 навчальному році:
 • протоколи засідань МО;
 • банк даних про вчителів: якісний та кількісний склад вчителів МО;
 • методична база здобутків учителів МО, портфоліо вчителів МО;
 • форми та методи розповсюдження передового педагогічного досвіду.

          Документи перспективного планування:

 • перспективний план атестації вчителів МО;
 • перспективний план курсової підготовки вчителів МО;

          Документи поточного планування:

 • план засідань МО на 2014/2015 н.р.;
 • план проведення тижня початкових класів;
 • самоосвіта вчителів МО; 

          Інформаційно-аналітичні та звітні документи:

 • звіт про роботу МО за 2013/2014 н.р;
 • інструктивно-методичні документи;
 • інформаційно-аналітичні довідки;
 • моніторинг техніки читання в 2-4 класах за 2014-2015 н.рік;
 • моніторинг успішності учнів початкової школи за 2014/2015 н.р. (таблиця);

Мета і завдання  МО “СОНЦЕ” вчителів початкових класів

 • Спрямувати роботу МО на виконання основних стратегічних завдань оновлення освіти: Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Державного стандарту  спеціальної  освіти дітей з обмеженими розумовими можливостями (початкова ланка)”, “Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат  для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку “; Національної доктрини розвитку освіти в Україні в XXI столітті;
 • Формувати життєві орієнтації у дітей з психофізичними вадами, щоб підготувати їх до самостійного життя.
 • Впроваджувати в навчальну діяльність педагогічної майстерності учителя по створенню ситуації успіху на уроці.
 •  Удосконалювати зміст і структуру уроків, форм та методів навчання.
 • Вивчати та використовувати на практиці інноваційні методи навчання.
 • Упроваджувати методи нетрадиційної, нестандартної організації творчої діяльності учнів.
 • Вивчати індивідуальні особливості учнів з метою їх урахування при плануванні роботи вчителів.
 • Розвивати пізнавальні і творчі здібності учнів.
 • Удосконалювати мовленнєву діяльність учнів на комунікативній основі.
 • Дотримуватися єдиного мовного та орфографічного режимів.
 • Працювати над удосконаленням культури мовлення.
 •  Працювати над постійним підвищенням якості викладання  як засобу підвищення ефективності уроку, професійної майстерності вчителя.
 • Залучати учнів до участі в інформаційно-пошукових, пошуково-дослідницьких та творчих проектах.
 • Сприяти творчому розвитку учнів, становлення їх особистості.
 • Вивчати й аналізувати навчальні програми, підручники, посібники, інструкції та рекомендації МОНУ, методичного кабінету.
 • Обговорювати актуальні питання навчання і виховання.
 • Аналізувати якість знань, умінь та навичок, виявлення та пошук шляхів подолання труднощів під час вивчення окремих тем (розділів) навчальних програм.
 • Координувати планування.
 • Затверджувати тексти контрольних робіт, планів проведення предметного тижня, методичних семінарів тощо.
 • Виробляти методичні рекомендації з проблем навчання і виховання (результат роботи над науково-методичною проблемою).
 • Ознайомлюватися з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, фаховими періодичними виданнями.
 • Вивчати й узагальнювати досвід вчителів.
 • Ознайомлюватися з позитивним педагогічним досвідом, впроваджувати його в практику роботи.       Виготовляти наочність.

Основні напрямки діяльності  МО вчителів початкових класів

 • Аналіз результатів освітньої діяльності.
 • Участь у розробці варіативної частини навчального плану, внесення змін до вимог щодо мінімального обсягу і змісту навчальних курсів.
 • Цілеспрямована, систематична і самостійна робота над підвищенням професійної кваліфікації (самоосвіта);
 • Розробка інтегрованих навчальних програм з предметів, що вивчаються, і погодження їх з програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.
 • Підготовка й обговорення рукописів навчально-методичних посібників, дидактичних матеріалів і наочних посібників з предметів.
 • Проведення відкритих занять і відкритих позакласних заходів.
 • Підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації вчителів.
 • Обговорення доповідей з методики викладу принципових питань програми.
 • Обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних матеріалів до них.
 • Розгляд питань організації, керівництва і контролю дослідницької роботи учнів.
 • Організація і проведення педагогічних експериментів з пошуку і впровадження нових інформаційних технологій навчання (методу проекту).
 • Розробка та вдосконалення засобів наочності (макетів, стендів, аудіо- і відеоматеріалів, таблиць тощо), а та­кож методики їх використання у навчальному процесі.

Положення про методичне об'єднання вчителів початкових класів
Кремінської обласної спеціальної  загальноосвітньої школи-інтернату

           Методичне   об'єднання   початкових   класів  є  структурним   підрозділом,  який   здійснює навчальну,  методичну, науково-дослідницьку  роботу, забезпечує  процес  навчання в  режимі функціонування і розвитку.
         Очолює методичне об'єднання спеціаліст І кваліфікаційної категорії, який має досвід методичної, науково-дослідницької роботи.

Методичне об'єднання забезпечує:

 • проведення всіх форм навчання і виховання: уроків, годин спілкування, індивідуальних занять та консультацій, семінарських занять, конференцій, передбачених навчальними планами та програмами;
 • проведення позакласної роботи;
 • узагальнення досвіду колег, організацію науково-дослідницької роботи згідно із затвердженим планом; аналіз індивідуальних планів і програм членів м/о та іншої роботи (впровадження ними ППД, досягнення науки);
 • пропаганду нових наукових, педагогічних і методичних знань;
 • організацію заходів з підвищення кваліфікації спеціалістів методоб'єднання.
 • загальний контроль за роботою ШМО здійснює заступник директора з НВР, який контролює окремий предмет або цикл предметів.

  Критерії методичної роботи

1. Результативність. Збільшення задоволеності вчителів процесом та результатом власної праці.
2. Створення творчої атмосфери, сприятливого морально-психологічного клімату.
3. Висока інформаційна насиченість змісту методичної роботи.
4. Вибір оптимальних форм і методів, адекватних сучасній  і змісту методичної роботи.

Методичне об'єднання має право:

 • Рекомендувати членам МО різні форми підвищення кваліфікації за межами школи-інтернату.
 • Подавати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу.
 • Ставити питання про заохочення членів МО за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності.
 • Надавати пропозиції під час проведення атестації вчителів.
 • Ставити питання про публікацію матеріалів у пресі та на освітніх інтернет-сайтах.
 • Звертатись за консультаціями з проблем роботи МО до заступників директора з НР та BP.

         Режим   роботи:   4 засідання, з них 2 організаційні, інші спрямовані на підвищення професійної кваліфікації вчителів та відзначаються практичною спрямованістю, науковістю, конкретністю, оптимальним поєднанням різні форм і методів роботи.

 • Методичні об'єднання можуть бути створені за умови, коли до їх складу входить не менше 5 (п'яти) осіб.
 • До складу МО вчителів початкових класів Кремінської обласної спеціальної школи-інтернату входять п’ять вчителів (Кошелєва В.М., Водолазська Н.Є., Пепа С.М., Погорєлова О.М., Шаповал І.М.) та вчитель-логопед (Голуб К.М.).
 • Очолює МО голова, якого обирають на два роки. Голова творчої групи обирається складом групи й затвержується директором школи-інтернату.
 • У своїй діяльності вчителі МО керуються Конвенцією про права дитини, Конституцією i законами України, рiшеннями Мiнiстерства освіти i науки України, Департаменту освiти i науки ОДА м.Луганська,  а також Статутом i локальними правовими актами школи-інтернату (Правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовими договорами тощо).   

Роль самоосвіти в реалізації проблеми МО

«Впроваджувати в навчальну діяльність педагогічної майстерності вчителя по створенню ситуації успіху
на уроці як запорука формування стійких життєвих орієнтацій у дітей з психофізичними вадами»

Удосконалення методичної майстерності –

        це  передусім самоосвіта, особисті ваші зусилля,

         спрямовані на підвищення власної  культури праці і,

в першу чергу, культури мислення.

                                                            В. Сухомлинський

        Самоосвіта є елементом виробничої діяльності кожного вчителя, який вільно обирає матеріал, прийоми й засоби роботи. У процесі самоосвіти реалізуються  основні дидактичні принципи – систематичності, послідовності, наступності, зв’язку з практикою тощо.

        У процесі самоосвіти вчителі МО дотримуються таких основних принципів:

 •  взаємообумовленість мети, суті, змісту, структури методичної роботи;
 • безперервність і систематичність підвищення кваліфікації та професійної майстерності;
 • комплексне вивчення питань соціології, психології, дидактики, теорії виховання, наукових основ викладання навчальних предметів та поєднання науково-теоретичної підготовки з оволодіння уміннями та навичками, необхідними у педагогічній діяльності;
 • випереджальний характер підвищення кваліфікації педагога, своєчасне опанування науковою декорацією;
 • відвідування семінарів, педагогічних читань, активна робота у шкільному МО.                                           
  Основним критерієм для оцінки самоосвітньої роботи вчителя є проведений урок, виховний захід, творчий проект.
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 330
Архів записів

Copyright MyCorp © 2019